Google Web Kuiergat

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

My status

Enige terugvoer, kommentaar, kritiek, of net 'n boodskap is baie welkom. Skryf gerus vir my ; muisdruk hier Johann van Staden

Online dictionary at www.Answers.com

Tell me about:

Wednesday, March 29, 2006

 

'n Drie-liter Jerobeam


Ek is seker daarvan dat die meeste mense sal weet van wie ek praat as ek die name Jerobeam, Rehabeam, Metusalag, Salmanesar, Balthasar, en Nebukadnesar noem.

Enige jong kategeet sal vir my kan sê dat Jerobeam die eerste koning van die noordelike koningkryk van Israel was, wat 'n opstand teen Salomo gelei het. Die jong mens sal ook weet dat Rehabeam die seun van Salomo was, wat ook later die eerste koning van Juda geword het. Dit was ook onder sy leierskap dat die noordelike volke weggebreek het van die regering uit Jerusalem en 'n aparte koningkryk, Israel, gestig en gevestig het.

En almal weet dat Metusaleg, afstammeling van Adam, negehonderd-nege-en-sestig jaar oud geword het. Behalwe dat oubaas Metusalag Noag se oupa was, was hy verder nie eintlik 'n beroemde omie nie. Maar tot vandag toe word die woord Metusalag, ook bekend in die volksmond as Metusalem, wyd gebruik om te verwys na 'n besonder ou mens, of in algemene spraak as vergelyking met enigiets ouds gebruik.

Van Salmanesar, behalwe dat hy 'n Assiriese koning was, weet ons vandag nie veel meer nie. Daar word na hom verwys in die Tweede Boek van Konings.

Dieselfde geld vir Balthasar. Behalwe dat hy een van die wyse manne was wat geskenke vir baba Jesus in die krip gebring het, is daar ook nie veel meer oor hom te sê nie.

Dit bring ons dan uiteindelik by Nebukadnesar. Hy was so 562 jaar voor Christus 'nn koning van Babilonië. Hy het vele oorloë baklei, soms gewen, en partykeer verloor. Sy bekendheid berus egter op die feit dat hy die meesterbrein agter die bou van Babilon, en die veelgeroemde hangende tuine van hierdie stad was. Daniel het ons ook vertel dat hy nie 'n goeie of gewilde koning was nie, en ook dat hy uiteindelik van sy verstand af geraak het en gras ge-eet het.

Nou wat daarvan, hoor ek jou vra. Al hierdie manne en name het egter iets interessants en ongewoons in gemeen. Wyn ; of eerder, wynbottels.

'n Jerobeam is 'n wynbottel met 'n kapasiteit van 4/5 van 'n gelling, of dan 3.03 liters.

'n Rehabeam is 'n groot bottel wat in die Franse streke Champagne en Burgundy gebruik word, wat die gelyke van ses standaard bottels bevat, oftewel 4.5 liters.

'n Metusalag is 'n groot bottel wat ook in die Franse streke van Champagne en Burgundy gebruik word, wat die gelyke van agt standaard bottels bevat, oftewel 6 liters.

'n Salmaneser is 'n groot bottel wat ook in die Franse streke van Champagne en Burgundy gebruik word, wat die gelyke van twaalf standaard bottels bevat, oftewel 9 liters.

'n Balthasar is 'n groot bottel wat die gelyke van sestien standaard bottels bevat, oftewel 12 liters.

'n Nebukadnesar is 'n groot bottel wat in die Franse streek van Champagne uitsluitlik vir Franse champagne gebruik word, wat die gelyke van twintig standaard bottels bevat, oftewel 15 liters.

Wees nou eerlik, het jy dit geweet ?

'n Paar Balthasars of Nebukadnesars klink vir my na 'n goeie rede vir 'n partytjie !

Volledigheidshalwe, hier is 'n kort lys van bottelgroottes (ek gee die Engelse name hier) :


Comments>
Baie interessant Johann! n Paar Balthasars of Nebukadnesars klink ook vir my na 'n goeie rede vir 'n fees! Dankie!
 
Post a Comment

<< Home